Download algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN MAP BELEID
Urbex TV ® 
Postadres:
Turnhoutseweg 32A
5541 NZ Reusel
Nederland

help@urbextv.be
WhatsApp Helpdesk: +31 6 27 927 056

Urbex TV ® is een dochteronderneming van Digitalizm
Stationplein 30B/ 0103
9100 Sint-Niklaas
België
mail@digitalizm.be
BE0882.930.226


 


DE DIENSTVERLENING "URBEX TV MAPS"
De Urbex TV Mappen zijn een dienstverlening om informatie ter beschikking te stellen en te beheren dat geschikt is voor maken van fotosessies, videoreportages en andere creatieve passies.
Urbex TV is niet verantwoordelijk voor misbruik van deze database.
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.

Urbex TV is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of incidenten die zich voor doen op een urbex locatie.
Elke urban explorer is verantwoordelijk voor zijn daden en de eventuele (gerechtelijke) gevolgen bij het betreden van een (potentiële) verlaten locatie.

Elke kaart die wordt aangeboden heeft een Map Beleid, de Urbex TV gebruiksvoorwaarden en regels.
Het specifieke Map Beleid is te vinden bij de omschrijving van de service.
Bij het plaatsen van een bestelling dien je akkoord te gaan met dit Map Beleid.

Deze urban exploring mappen bieden suggesties voor het uitvoeren van de hobby urban exploring (urbex).
De kaarten bieden geen garantie op toegang, noch 100% zekerheid dat de aangeduide plaatsen (nog) geschikt zijn voor urban exploring.
Bovendien geven we geen garantie over de staat en de fotografische waarden van deze plaatsen.
Deze kaarten wordt wekelijks bijgewerkt naar mate de informatie bij ons beschikbaar is.

De beheerder heeft het recht om de inhoud van de kaarten te wijzigen indien dit nodig is.
Tevens is de beheerder helemaal geen eigenaar van de locaties van deze urban exploring mappen.

Elke kaart is gebonden aan een bepaalde periode, in de meeste gevallen een jaartal. Het vermelde jaartal van de naam van de kaart is het jaartal van de database.
Na deze periode van het desbetreffende jaar wordt deze map niet meer aangevuld met nieuwe potentiële verlaten locaties.
Maar deze worden wel nog onbeperkt bijgewerkt (= verwijderen van plaatsen als deze niet meer onder de term urbex vallen).
Het bijwerken van de kaarten is een service waarvoor je betaalt.
Bij Map Licenties met een bepaalde periode 'LIGHT versies' zal de toegang tot deze kaart worden stopgezet op de de dag na de geldigheidsdatum van deze licentie.

Deze service wordt mogelijk gemaakt dankzij Google Maps, Google Inc. Bij technische problemen bij Google Inc. of bij problemen met je device waarmee je de kaart wilt raadplegen, kan Urbex TV/ Digitalizm niet verantwoordelijk gesteld worden.
MAP BELEID
Door middel van een betaling voor een service pack aan Urbex TV, geeft Urbex TV jou de uitzonderlijke toegang tot deze niet-openbare kaart en beperkt gedeelde kaart via Google Maps.
Dit service pack is een dienstverlening voor het beheren en bereikbaar maken van informatie over urban exploring locaties.

Je bent geen eigenaar van deze kaart, deze kaart heb je dus niet gekocht.
Dit is een dienst, deze dienst geeft je toegang tot onze online database aan de hand van een niet-openbare beperkt gedeelde kaart van Google Maps.

Indien je minderjarig bent (-18) dien je eerst toelating te vragen aan je ouders (of voogd) vooraleer je deze activiteit 'urban exploration' zal uitvoeren.

Deze diensten zijn een steeds eenmalige bijdrage en geldig voor een toegang tot deze Map voor één Google account.
Het Google account kan 24 uur na activering niet meer gewijzigd worden.
Een kosteloze wijziging is enkel mogelijk binnen de 24 uur van de aanvraag indien de aanvrager een foutief Google account heeft vermeld bij de aanvraag (schrijffouten).

Bij hacking van je Google account kan de licentie niet zomaar worden omgezet naar een andere Google account.
Om je Licentie(s) te verhuizen naar een ander Google account moet je in eerst instantie kunnen bewijzen dat je de rechtmatige eigenaar bent van de oude en het nieuwe Google account.
Alsook wordt hier een administratiekost van 50,00 euro aangerekend.

De toegang tot de gekozen kaart is onbeperkt geldig onder strikte voorwaarden (met uitzondering van de LIGHT producten).
Indien een kaart zal worden afgeschaft zal Urbex TV de gebruiker een TIJDELIJKE en kosteloze compensatie voorzien in de vorm van een upgrade naar een vernieuwende kaart.
Dit aan de hand van een promo code die de gebruiker ZELF dient te activeren binnen een bepaalde termijn.
Indien de gebruiker geen gevolg geeft een aan de gratis upgrade binnen de geldigheid van deze upgrade periode, is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Urbex TV zal er alles aan doen om transparant en duidelijk te communiceren en de gebruiker de nodige tijd te geven van minstens 12 maanden om een gratis overstap te kunnen laten maken.
Als de gebruiker de meldingen op de kaart en de upgrade e-mails negeert kan Urbex TV hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
Vernieuwing van een licentie kan je hier aanvragen.Deze kaart biedt je geen zekerheid dat een locatie te betreden is, tevens ook geen zekerheid dat de genoemde locaties op de kaart nog effectief verlaten zijn.
Urbex TV is ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of incidenten die zich voor doen op een urbex locatie.
Elke urban explorer is verantwoordelijk voor zijn daden en de eventuele (gerechtelijke) gevolgen bij het betreden van een verlaten locatie.

Bij misbruik van deze Map en/ of het uiten van negatieve reclame tegenover Urbex TV en zijn projecten zal je kaart licentie worden ingetrokken.
Eveneens bij vaststellingen zoals diefstal, vandalisme en/of dergelijke, blokkeert Urbex TV jouw licentie van deze Map.
Het kopiëren en herpubliceren van onze Mappen is eveneens verboden.
Een licentie wordt gebruikt door maximaal 2 personen. Een licentie delen met meer dan 2 mensen is verboden.
Eveneens het organiseren van "groupsselling" strikt verboden.
Urbex TV controleert de aanmeldingen per Google account op de gedeelde kaarten aan de hand van IP adressen.
Bij arwaan/ wantrouwen bij een bepaalde gebruiker door driegementen en ongepaste taal tegenover Urbex TV medewerkers via communicatiekanalen kan Urbex TV de betrokkene licentie(s) eveneens blokkeren.

De Urbex TV kaarten worden in vertrouwen gedeeld.

Bij onderschepping van dit soort praktijken zal je Map Licentie (eveneens andere) permanent geschrapt worden.
Een terugbetaling van het service pack wegens blokkering/ schrapping is niet aan de orde.
Urbex TV zal voor dit soort inbreuken een schadevergoeding opeisen van 3.000,00 tot 10.000,00 euro.
Bij elke inbreuk zal een dossier worden opgesteld en een raadsman worden ingeschakeld.
Alle gerechtelijke kosten vallen voor de rekening van de overtreder.

Wij raden je aan om deze database steeds online te gebruiken.
Zo heb je altijd de juiste informatie en is je database steeds up to date.
Urbex TV is niet verantwoordelijk voor incidenten die zich voordoen indien een Map-gebruiker een kaart offline gebruikt of kopieert en op deze manier locaties bezoekt die niet meer in de categorie "urbex" behoren (wegens renovatie, hergebruik,..).

De gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van deze niet-openbare kaart(en) en dient een recente smartphone te voorzien met de laatste nieuwe versie van de app Google Maps. Eveneens dient deze smartphone een vlotte internetverbinding te hebben, voldoende geheugen en voldoende RAM geheugen. Urbex TV is niet verantwoordelijk als de kaart niet kan worden weergegeven omwille van een verkeerd gebruik of het gebruik via een smarthphone die niet in staat is deze gedeelde kaart via Google Maps correct weer te geven.

Je kan in geen enkele vorm afzien van deze aankoop van zodra je toegang hebt gekregen tot deze Map met het door jou opgegeven Google account.
Bij blokkering van de licentie wegens het overtreden van de voorwaarden kan de gebruiker geen terugbetaling vragen van de aanschaf van deze licentie.

Alle prijzen voor deze dienstverleningen zijn inclusief 21% BTW.
Urbex TV doet aangifte bij zijn lokaal belastingskantoor van de ontvangsten/ inkomsten van deze dienstverleningen.


Bij het kiezen van de extra optie "Fast Service" garandeert Urbex TV jou het behandelen van je aanvraag met prioriteit.
Binnen de 24 uur na ontvangst van de betaling zal je toegang worden verleend tot deze Map.
Met uitzondering van, indien jouw aanvraag niet correct is verlopen (foutief Google account, ongeldige aanvraag, dubbele aanvraag, onjuiste gegevens,..).
In deze gevallen zal de aanvraag geannuleerd worden met terugbetaling van het bedrag van het service pack/ de Map Licentie.
Betalingskosten worden niet terugbetaalt.
Het bedrag van de betaalde "Fast Serivice" (indien geselecteerd) wordt bij een foutieve aanvraag niet terugbetaalt.
Indien Urbex TV wegens technische redenen jouw aanvraag niet binnen 24 uur kon behandelen, zal het extra bedrag van 6,99 euro (BTW incl.) aan jou terugbetalen binnen de 5 bankwerkdagen.
De meerprijs van de "Fast Service" van 6,99 euro is incl. 21% BTW.

Urbex TV rekent een administratiekosten aan indien aanvragen voor een nieuwe Licentie nutteloos zijn.
Bijvoorbeeld: de gebruiker heeft reeds een Licentie of de gebruiker bestelde een oudere Licentie.
De inhoud van een oude Map Licentie is altijd aanwezig op nieuwste kaart. Een oudere kaart aanvragen is dan ook nutteloos en eveneens omslachtig voor de gebruiker.
In dit geval wordt het order altijd geannuleerd.
Hiervoor worden 5,00 euro administratiekosten aangerekend.
Deze kosten worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag.
Via onze betalingspartner Mollie storten we jou het bedrag terug met het in mindering brengen van deze administratieve kost.
Betalingskosten worden eveneens niet terugbetaalt.

Bij het plaatsen van een bestelling ga je automatisch akkoord met dit Map Beleid/ de Urbex TV voorwaarden voor het gebruik van niet-openbare beperkt gedeelde kaarten via Google Maps.
HERROEPINGSRECHT
Je hebt het recht ons te melden dat je afziet van jouw aankoop en kan deze retour zenden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn ten laste van de koper. Na aanvaarding van jouw retour betalen wij de aankoop terug. 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons mailen, help@urbextv.be, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 
De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omdat je het gebruikt hebt (bv. beschadiging) zal de retour niet worden aanvaard.
Niet-aanvaarde retouren zullen worden teruggestuurd naar de koper.

Ook voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • gemonteerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.
  • computerprogrammatuur, audio-en video-opnamen waarvan de verzegeling is verbroken.
  • artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • tickets die geldig zijn voor (fotografie) evenementen die worden georganiseerd door Urbex TV.
  • Urbex TV Map dienstverleningen (VIP Mappen en Thema Mappen).


VOUCHERS
Als compensatie kunnen vouchers worden uitgereik of als cadeaubon worden verkocht.
Vouchers kunnen in geen enkele vorm worden uitbetaald in contanten.
MY URBEX TV ACCOUNT
Elke klant kan vrijblijvend een My Urbex TV account aanmaken. Dit persoonlijk platform is toegankelijk met het door jou gekozen gebrukersnaam en wachtwoord.
Je My Urbex TV account geeft je toegang je aankoop geschiedenis, overzicht van je gemelde updates, je aangevraagde facturen en je persoonlijke gegevens.
Je persoonlijke gegevens kunnen door jou worden beheert en worden aangepast.
Een My Urbex TV account is niet noodzakelijk om de Map diensten te gebruiken.
BELONINGSPUNTEN
Per 15 juli 2021 werd het beloningspuntensysteem afgeschaft. Nieuwe punten worden niet meer toegekend. Gespaarde punten kunnen wel nog ingeruild worden tegen korting op dienst naar keuze.FOTOSHOOT GELEGENHEDEN
De aangeboden fotoshoot evenementen of gelegenheden worden georganiseerd door Digitalzm.
Per gelegenheid gelden specifieke voorwaarden.
Deze voorwaarden worden van A tot Z vermeld in de aanbieding.
Bovendien ontvang je deze voorwaarden als PDF-file in je mailbox na het plaatsen en betalen van je reservatie.
Deze overeenkomst is eveneens terug te vinden in je My Urbex TV account.
Fotoshoots die worden georganisserd vanaf april 2021 worden rechtstreeks aangeboden via www.digitalizm.be.
URBEX TV TOURS
Het onderdeel Urbex TV Tours wordt aangeboden en uitgevoerd door Digitalizm onder begeleiding van reporter Jeroen Rosseels.
Bij het reserveren van een plaats in de tourbus gaat de reiziger/ deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en het annulatiebeleid.

In geval dat de reiziger/ deelnemer niet langer wenst mee te reizen met deze geplande tour kan er geen terugbetaling worden gevraagd.
Eveneens als de reiziger/ deelnemer de tour door omstandigen niet kan bijwonen is er geen recht op terugbetaling.
Alle gemaakte kosten voor overnachtingen, maaltijden en reserveringen van de bezoeken zijn reeds gemaakt.
Na het plaatsen van de betaling kan de reiziger/ deelnemer niet meer afzien van deze aankoop.
Indien de reiziger/ deelnemer geen risico wilt nemen, raden we een annulatieverzekering aan bij 
VAB of Europe Assistance.
In de organisator deze trip noodgedwangen moet annuleren zal het betaalde bedrag 100% worden terugbetaalt.
Indien de tour niet mag plaatsvinden wegens nieuwe coronamaatregelen zal er in dit geval een voucher op naam worden uitgeschreven.
Deze waardebon zal de waarde bevatten van het betaalde bedrag.
De organisator zorgt niet alleen voor de organisatie, maar ook voor jullie veiligheid. Wie niet volledig gevaccineerd is, dient een negatievre PCR test van maximaal 48 uur voor te leggen.
Test je positief vlakvoor de reis kunnen we je niet meenemen op deze tour. In dit geval wordt de betaalde kost van deze tour niet terugbetaalt. We raden aan om een annulatieverzekering met een COVID-regeling aan te schaffen indien je niet bent gevaccineerd om je risico in te perken.
PRIVACY
Alle persoonlijke informatie die u op onze webshop achterlaat om een bestelling te plaatsen wordt intern bijgehouden bij Urbex TV.
Er worden geen contactgegevens verspreidt aan derden of andere instanties.
Met het plaatsen van een bestelling op deze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden en geef je Urbex TV de toestemming om gecontacteerd te worden op de gegevens die je doorgaf.
We nemen enkel contact met je op over onderwerpen die relevant zijn.
Elk e-mailbericht dat naar je wordt verzonden dat geen inhoud biedt over je bestelling, is er de mogelijkheid om je e-mailadres te laten schrappen uit de database.

Alle orders worden op de server van CCV Shop bijhouden voor 10 jaar.